Szkoła

AeroklubZiemiLubuskiej

  • roomZielona Góra (lubuskie)

O szkole

Aeroklub Ziemi Lubuskiej utworzony w 1957 roku na lotnisku w Przylepie koło Zielonej Góry jako jeden z 46 oddziałów Aeroklubu Polskiego.
Obecnie jest jednym z młodszych, a jednocześnie najdynamiczniej rozwijającym się aeroklubem w Polsce.

Aeroklub Ziemi Lubuskiej jest stowarzyszeniem posiadającym osobowość prawną. Wpis do Rejestru Stowarzyszeń nastąpił w dniu 23 stycznia 1993r  w Sądzie Wojewódzkim w Zielonej Górze. Ustalono, że terenem działania Aeroklubu będzie obszar RP, a siedzibą władz – Lotnisko Przylep.
Główne cele działalności Aeroklubu to koordynacja i wspieranie działań swoich członków, reprezentowanie interesów wobec władz instytucji krajowych i szeroka działalność gospodarcza oparta na działalności lotniczej.


 

Rodzaj szkoleń

  • VLOS

    VLOS
  • BVLOS

    VLOS